PRO UCHAZEČE / Průvodci odbornými předměty

Průvodci odbornými předměty pro aktualizované obory nabízené pro žáky nastupující k 1. 9. 2015:

pro školní vzdělávací program
Strojírenství (RVP: 23-41-M/01 Strojírenství):
zaměření PRŮMYSLOVÝ DESIGN A KONSTRUKCE VOZIDEL
zaměření KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE V LETECTVÍ

pro školní vzdělávací program
Informační technologie (RVP: 18-20-M/01 Informační technologie):
zaměření IT ADMINISTRÁTOR – SPRÁVCE SÍTĚ
zaměření VÝVOJ APLIKACÍ A HER

pro školní vzdělávací program
Průmyslová automatizace a inteligetní budovy (RVP: 26-41-M/01 Elektrotechnika):
zaměření MECHATRONIKA (PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE)
zaměření AUTOMATIZACE A ZABEZPEČENÍ BUDOV

pro školní vzdělávací program
Informační a komunikační technologie (RVP: 26-45-M/01 Telekomunikace):
u oboru byl upraven název ŠVP a zaměření tak, aby více odpovídal obsahu oboru – původně Mobilní a telekomunikační systémy
zaměření IT INFRASTRUKTURA A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.