Obor - Informační technologie

O oboru

Zaměření oboru si žáci volí během prvního roku studia v rámci studia

Zaměření VÝVOJ APLIKACÍ v rámci studia oboru (ŠVP) Informační technologie, který vychází z RVP Informační technologie (18-20-M/01). Obor Informační technologie je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Příprava žáků je zaměřena zejména na oblasti spojené s programováním a počítačovou grafikou, konkrétně na vývoj aplikací, webových aplikací vč. her, programování, skriptování pro grafické 3D aplikace, 2D a 3D grafiku, 3D animace, projektovou dokumentaci, testování aplikací a her, technické vybavení počítačů, vč. herních zařízení, operační systémy a počítačové sítě.

Zaměření SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST v rámci studia oboru (ŠVP) Informační technologie, který vychází z RVP Informační technologie (18-20-M/01). Obor Informační technologie je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Příprava žáků je zaměřena na bezpečnost IT systémů a sítí, technické vybavení počítačů, periferní zařízení, architekturu, stavbu a správu počítačových sítí, bezdrátové sítě, optické sítě, správu mobilních zařízení, serverové operační systémy a jejich administraci. V oblasti softwaru je příprava zaměřena na 2D grafiku, webové stránky, databázové systémy a programování (skriptování).

Více informací k obsahu jednotlivých oblastí a uplatnění absolventů naleznete v plakátu oboru.

Rámcový vzdělávací program: Informační technologie
Školní vzdělávací program: Informační technologie
Zaměření oboru: 1) VÝVOJ APLIKACÍ
2) SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST
Kód oboru: 18-20-M/01

Uchazeč o tento studijní obor uvádí na přihlášku obor 18-20-M/01 Informační technologie. Zaměření v rámci oboru si žák volí v průběhu prvního ročníku studia a to z nabízených zaměření:
– SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST
– VÝVOJ APLIKACÍ

Dotazy k oboru:

přijímací řízení:
Daniela Milotová daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344

odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Certifikáty a osvědčení

žáci mohou získat:

  • certifikát z počítačových sítí (Cisco)
  • certifikát z počítačových sítí (Mikrotik)
  • certifikát z oblasti hardwaru (Cisco Essentials)
  • certifikát z oblasti počítačových vizualizací a animací (Autodesk Maya,…)
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)
  • atd.

Proč si vybrat tento obor ?

– zaměření oboru byla zpracována na základě požadavků z praxe

– obor reflektuje moderní poznatky v oboru (virtualizace, kybernetická bezpečnost, optické a bezdrátové sítě, 3D grafika a virtuální realita,…)

– je kladen důraz na praktickou část studia, která je realizována v moderně vybavených laboratořích a dílnách

– zaměření oboru byla zpracována na základě požadavků z praxe

– ve 4. ročníku je vyučován odborně zaměřený cizí jazyk

– ve 4. ročníku si žáci mají možnost zvolit úroveň semináře z matematiky, včetně úrovně s vysokoškolskou matematikou

– na přípravě ohoto zaměření oboru se podíleli odborníci ze zástupců školy, vysokých škol a odborníků z praxe

Ke stažení

průvodce odbornými předměty
učební plán a školní vzdělávací program

Zřizovatel školy

Praha.eu

Škola realizuje projekt "ŠABLONY PRO SPŠ NA PROSEKU" Projekty.eu

Kontakt

Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 2, 190 00 Praha 9

IČO: 14891239, DIČ: CZ14891239
IZO: 014891221

Email: sps-prosek@sps-prosek.cz
Tel.: 286 028 340, Fax.: 286 880 490


© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.