Obor - Elektrotechnika

O oboru

Zaměření oboru si žáci volí během prvního roku studia v rámci studia

Zaměření MECHATRONIKA v rámci studia oboru (ŠVP) Průmyslová automatizace a inteligentní budovy, který vychází z RVP Elektrotechnika (26-41-M/01). Obor Průmyslová automatizace a inteligentní budovy je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Příprava žáků je zaměřena na automatizaci, informatiku, elektrotechniku, elektroniku a strojírenství. Výuka je věnována programovatelným automatům, automatizovaným výrobním systémům, pneumatickým systémům, číslicově řízeným výrobním strojům, robotice, elektronickým, elektrotechnickým a mechanickým prvkům těchto strojů, informačním technologiím, programování a grafickým softwarům určeným pro počítačový návrh a konstrukci.

Zaměření AUTOMATIZACE A ZABEZPEČENÍ BUDOV v rámci studia oboru (ŠVP) Průmyslová automatizace a inteligentní budovy, který vychází z RVP Elektrotechnika (26-41-M/01). Obor Průmyslová automatizace a inteligentní budovy je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Příprava žáků je zaměřena na oblast neprůmyslové automatizace v podobě inteligentních budov. V rámci studia se žáci seznámí s možnostmi automatizace budov, inteligentními elektroinstalacemi, zabezpečovacími a kamerovými systémy, klimatizačními systémy, systémy vytápění, počítačovými a telekomunikačními systémy budovách, chytrými městy. Dále je výuka věnována elektronickým a elektrotechnickým zařízením.

Více informací k obsahu jednotlivých oblastí a uplatnění absolventů naleznete v plakátu oboru.

Rámcový vzdělávací program: Elektrotechnika
Školní vzdělávací program: Průmyslová automatizace a inteligentní budovy
Zaměření: 1) MECHATRONIKA
2) AUTOMATIZACE A ZABEZPEČENÍ BUDOV
Kód oboru: 26-41-M/01

Uchazeč o tento studijní obor uvádí na přihlášku obor 26-41-M/01 Elektrotechnika. Zaměření v rámci oboru si žák volí v průběhu prvního ročníku studia a to z nabízených zaměření:
– MECHATRONIKA
– AUTOMATIZACE A ZABEZPEČENÍ BUDOV

Dotazy k oboru:

přijímací řízení:
Daniela Milotová daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344

odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Certifikáty a osvědčení

žáci mohou získat:

  • vyhláška 50/78 Sb. §5
  • certifikáty v oblasti CAD systémů (Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor)
  • certifikát v oblasti 3D tisku
  • certifikát v oblasti průmyslové automatizace (Teco)
  • certifikát v oblasti zabezpečovacích systémů (Jablotron)
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)
  • atd.

Proč si vybrat tento obor (školu)?

– jedná se o multioborový studijní obor, který je často vyhledáván zaměstnavateli

– zaměření oboru byla zpracována na základě požadavků z praxe

– obor reflektuje moderní poznatky v oboru (3D tisk, robotiku, PLC automaty s podporou CodeSys, chytrá města, IoT zařízení, …)

– je kladen důraz na praktickou část studia, která je realizována v moderně vybavených laboratořích a dílnách

– zaměření oboru byla zpracována na základě požadavků z praxe

– ve 4. ročníku je vyučován odborně zaměřený cizí jazyk

– ve 4. ročníku si žáci mají možnost zvolit úroveň semináře z matematiky, včetně úrovně s vysokoškolskou matematikou

– na přípravě ohoto zaměření oboru se podíleli odborníci ze zástupců školy, vysokých škol a odborníků z praxe

Ke stažení

průvodce odbornými předměty
učební plán a školní vzdělávací program

Zřizovatel školy

Praha.eu

Škola realizuje projekt "ŠABLONY PRO SPŠ NA PROSEKU" Projekty.eu

Kontakt

Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 2, 190 00 Praha 9

IČO: 14891239, DIČ: CZ14891239
IZO: 014891221

Email: sps-prosek@sps-prosek.cz
Tel.: 286 028 340, Fax.: 286 880 490


© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.