O ŠKOLE / Virtuální prohlídka školy

Základní informace:
– 17 kmenových učeben
– 5 jazykových učeben
– aula pro 63 žáků
– 9 učeben výpočetní techniky
– 4 elektrotechnické a automatizační laboratoře a dílny
– dílna programování CNC strojů a laboratoř pro Rapid prototyping (3D tisk)
– strojní dílna, autodílna a laboratoř metrologie
– 5 studoven s 19 počítači dostupné od 7:00 do 18:30
– tělocvična, posilovna i venkovní hřiště

Vestibul školy

Studovna přízemí

Studovny v 1. a 2. patře (celkem 4)

Laboratoře komunikační techniky, vč. technického zázemí a 2 kmenové učebny

Laboratoř pneumatických systémů

Laboratoř pneumatických systémů

Laboratoř programování mikročipů

Strojní dílna

Dílna programování CNC strojů


Autodílna

Elektrotechnické laboratoře, učebna výpočetní techniky (CAD) a aula školy

Učebny výpočetní techniky (programování, hardware)

Učebny výpočetní techniky (grafika, programování)

Učebna jazyků© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.