Archív příspěvků za Únor 2019

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JE NUTNÉ ODEVZDAT DO 1.3.2019.

Přihlášky můžete odevzdat na sekretariát školy ve všední dny od 7:30 do 16:00. Do 18:00 je možné odevzdat přihlášky na recepci školy, kde Vám bude vydáno potvrzení o přijetí přihlášky.… Číst více

7.2.2019

Projekt Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA102-047349 na odbornou praxi našich žáků ve Spolkové republice Německo

Pro školní rok 2018/2019 získala naše škola ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni grant na projekt Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA102-047349 na odbornou praxi našich žáků ve Spolkové republice Německo.
Výběrová komise školy, po posouzení studijních výsledků, chování a zájmu o studium, vybrala pro účast na odborné praxi tyto žáky:

Kočí Kristian 3S Koloničný Ondřej 3S Merth Ondřej 3S Rybnikář Philip 3S Hanuš Filip 3EA Květoň Lukáš 3EA Řehák Jan 3EB Hercík Dominik 3EB

 
Odborná praxe proběhne ve Schwalmstadtu ve dnech 19.… Číst více

1.2.2019


© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.