Obor - Strojírenství

O oboru

Zaměření oboru si žáci volí během prvního roku studia v rámci studia

Zaměření PRŮMYSLOVÝ DESIGN A KONSTRUKCE VOZIDEL v rámci studia oboru (ŠVP) Konstrukce dopravních prostředků, který vychází z RVP Strojírenství (23-41-M/01). Konstrukce dopravních prostředků je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Příprava žáků je zaměřena na aplikaci výpočetní techniky (CAD/CAM/CAE) v automobilovém průmyslu, ale i v běžném strojírenství. Dále na konstrukci v Automotive (např. plastové díly – spoilery,…), průmyslový design v oblasti vozidel (A-class modeling,…), zavádění automatizace ve výrobě, počítačem podporovaný návrh (Catia), konstrukci, výrobu a na výrobu prototypů pomocí 3D tiskových technologií.

Zaměření KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE V LETECTVÍ v rámci studia oboru (ŠVP) Konstrukce dopravních prostředků, který vychází z RVP Strojírenství (23-41-M/01). Konstrukce dopravních prostředků je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Příprava žáků je zaměřena na aplikaci výpočetní techniky (CAD/CAM/CAE) v leteckém průmyslu, ale i v běžném strojírenství. Dále na konstrukci a technologii (např. kompozitní materiály) specifickou pro oblast letectví, zavádění automatizace ve výrobě, počítačem podporovaný návrh (Catia), konstrukci, výrobu a na výrobu prototypů pomocí 3D tiskových technologií.

Více informací k obsahu jednotlivých oblastí a uplatnění absolventů naleznete v plakátu oboru.

Rámcový vzdělávací program: Strojírenství
Školní vzdělávací program: Konstrukce dopravních prostředků
Zaměření: 1) PRŮMYSLOVÝ DESIGN A KONSTRUKCE VOZIDEL
2) KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE V LETECTVÍ
Kód oboru: 23-41-M/01

Uchazeč o tento studijní obor uvádí na přihlášku obor 23-41-M/01 strojírentsví. Zaměření v rámci oboru si žák volí v průběhu prvního ročníku studia a to z nabízených zaměření:
– KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE V LETECTVÍ
– PRŮMYSLOVÝ DESIGN A KONSTRUKCE VOZIDEL

Dotazy k oboru:

přijímací řízení:
Daniela Milotová daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344

odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Certifikáty a osvědčení

žáci mohou získat:

  • certifikát v oblasti mechaniky (Autodesk ForceEffect)
  • certifikáty v oblasti CAD systémů (Autodesk AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
  • certifikát v oblasti průmyslového designu (Autodesk Alias Design)
  • certifikáty v oblasti 3D tisku a 3D skenování (ABBASS, BE3D, BIBUS)
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)
  • atd.

Proč si vybrat tento obor ?

– moderní strojírenství je perspektivní obor, kde je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků

– zaměření oboru je zpracováno na základě požadavků z praxe

– na přípravě tohoto zaměření se podílí oborová rada školy pro „Automotive“ složená ze zástupců školy, vysokých škol a odborníků z praxe

Ke stažení

plakát oboru
učební plán a školní vzdělávací program

Zřizovatel školy

Kontakt

Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 2, 190 00 Praha 9

IČO: 14891239, DIČ: CZ14891239
IZO: 014891221

Email: sps-prosek@sps-prosek.cz
Tel.: 286 028 340, Fax.: 286 880 490


© 2013 - 2017, Střední průmyslová škola na Proseku.