Obor - Informační technologie – IT administrátor a správce sítě

O oboru

Zaměření SPRÁVCE SÍTĚ – IT ADMINISTRÁTOR si žáci volí během prvního roku studia v rámci studia oboru (ŠVP) Informační technologie, který vychází z RVP Informační technologie (18-20-M/01). Obor Informační technologie je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Příprava žáků je zaměřena na bezpečnost, technické vybavení počítačů, periferní zařízení, architekturu, stavbu a správu počítačových sítí, bezdrátové a mobilní technologie, správu mobilních zařízení, serverové operační systémy a jejich administraci. V oblasti softwaru je příprava zaměřena na grafiku, webové stránky a aplikace, databázové systémy a systémy pro hromadnou správu dat a programování.

Více informací k obsahu jednotlivých oblastí a uplatnění absolventů naleznete v plakátu oboru.

Rámcový vzdělávací program: Informační technologie
Školní vzdělávací program: Informační technologie
Zaměření oboru: SPRÁVCE SÍTĚ – IT ADMINISTRÁTOR
Kód oboru: 18-20-M/01

Uchazeč o tento studijní obor uvádí obor 18-20-M/01 Informační technologie. Zaměření v rámci oboru si žák volí v průběhu prvního ročníku studia a to z nabízených zaměření:
– SPRÁVCE SÍTĚ –  IT ADMINISTRÁTOR
– VÝVOJ APLIKACÍ A HER

Dotazy k oboru:

přijímací řízení:
Daniela Milotová daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344

odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Certifikáty a osvědčení

žáci mohou získat:

  • certifikát z počítačových sítí (Cisco CCNA 1, 2, 3, 4)
  • certifikát z oblasti hardwaru (Cisco Essentials)
  • certifikát z Linuxových systémů (Cisco Linux Fundamentals)
  • certifikát z oblasti bezpečnosti (Cisco Security)
  • certifikát z oblasti databázových systémů (IBM)
  • certifikát z oblasti administrace mobilních zařízení (SYSTEM4U)
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)
  • atd.

Proč si vybrat tento obor ?

– zaměření oboru je zpracováno na základě požadavků z praxe

– na přípravě tohoto zaměření se podílí oborová rada školy pro „IT administrátory“ složená ze zástupců školy, vysokých škol a odborníků z praxe

Ke stažení

plakát oboru
učební plán a školní vzdělávací program

Zřizovatel školy

Kontakt

Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 2, 190 00 Praha 9

IČO: 14891239, DIČ: CZ14891239
IZO: 014891221

Email: sps-prosek@sps-prosek.cz
Tel.: 286 028 340, Fax.: 286 880 490


© 2013 - 2017, Střední průmyslová škola na Proseku.