PRO STUDENTY / Výchovné poradenství

motto: „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“ (lidové přísloví)

Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Kuštová
Konzultační hodiny:
úterý 9:00 – 10:00, kabinet N326
středa 14:30 – 16:30, kabinet N326
Kontakt: 286 028 356, martina.kustova@sps-prosek.cz

Pro koho je učeno:
Výchovné poradenství je služba určená studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům. Těžištěm práce výchovného poradce je pomoc při profesní orientaci žáka, prevence a řešení školních a výchovných problémů. Cílem je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj studenta. Všechny získané informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Hlavní oblasti činnosti výchovného poradce:

– poradenství při řešení výchovných a výukových problémů žáků (přechod ze ZŠ na SŠ, upevňování studijních návyků, školní neúspěšnost, záškoláctví, kázeňské problémy, konfliktní situace ve vztazích …)
– koordinace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s vývojovými poruchami učení a chování, žáci se zdravotním postižením, mimořádně nadaní a talentovaní žáci, žáci ze znevýhodněného prostředí …)
– kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci žáků, informace o studijních možnostech
– poradenství v obtížných životních situacích
– práce s třídními kolektivy (preventivní i diagnostická sociometrická šetření…)
– spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež
– spolupráce s metodičkou prevence v oblasti sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek, patologické hráčství, šikana, záškoláctví, vandalismus, kriminalita, rasismus …)
– individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy

 

Podmínky jednání:

– přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři
– vyslechnu vaše problémy a zaručuji mlčenlivost
– budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem
– pomohu vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, sociální pracovník
– problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení

Důležité kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9
U Nové školy 871, 190 00 Praha 9
http://www.ppp3a9.cz/
e-mail: poradna9@seznam.cz
telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939
kontaktní psycholog: Mgr. Eva Hošpesová

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697

Centrum krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum: 241 481 149

Linka bezpečí: 800 155 555

 

Užitečné odkazy:

maturita
Nová maturita
cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
SCIO – vzdělávání pro budoucnost

pomaturitní studium (VŠ, VOŠ, jazykové školy, dny otevřených dveří, přípravné kurzy…)
VysokeSkoly.cz – Informace pro správný výběr vysoké školy
kam po maturite.cz
Najdi VŠ.cz
tutor
Gaudeamus
Vejška.cz
Infoabsolvent – Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Atlas školství
Vysoké školy – vysokeskoly.com
Vyšší odborné školy – vyssiodborneskoly.com

zaměstnání
Úřad práce České republiky
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
Úřady práce a volná místa v ČR
ISTP – Integrovaný systém typových pozic
Průvodce světem povolání (PSP)

Práce.cz
jobs.cz
PRÁCE v PRAZE – nabídky práce Praha a okolí
Grafton Recruitment
Profesia
MONSTER© 2013 - 2017, Střední průmyslová škola na Proseku.