PRO STUDENTY / Praxe

Žáci všech studijních oborů kteří nastoupily ke studiu před 1. 9. 2015 absolvují během studia 4 týdny souvislé praxe. Z organizačních důvodů je praxe rozdělena do 2. a 3. ročníku vždy po 2 týdnech. Praxe probíhá ve většině případů v době maturit (cca poslední 2 týdny v květnu).

Žáci všech studijních oborů kteří nastoupily ke studiu od 1. 9. 2015 a dále absolvují během studia 6 týdnů souvislý praxí. Z organizačních důvodů je praxe rozdělena do 3. ročníku (4. čtvrtletí v době maturit) a 4. ročníku (září) vždy po 3 týdnech.

Termín souvislých praxí stanoven harmonogramem školního roku:
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

Cílem souvislých praxí žáků je seznámit s pracovní prostředím ve firmách a rozšiřovat a upevňovat získané odborné znalosti a dovednosti. Jelikož je v zájmu školy i žáků rozvíjet i další dovednosti (např. komunikace s budoucím zaměstnavatelem, přijímací pohovor,…), škola přímo neshání praxe pro konkrétní žáky. Níže je k dispozici žákům seznam firem, které berou (braly) žáky na souvislé praxe. Oblasti, ve kterých mohou žáci vykonávat praxi jsou uvedeny ve smlouvě, v případě praxe v jiné oblasti než je uvedená ve smlouvě kontaktujte Ing. Lukáše Procházku.

Místem výkonu praxe nemusí být jen Praha, ale i středočeský kraj (výběr firmy pro absolvování praxe dle místa bydliště). Souvislá praxe je výhradně vykonávaná v místě sídla (pracoviště) organizace zajišťující praxi, případně ve škole. Jakékoliv předem zdůvodněné výjimky musí být předem konzultovány a schváleny.

vzory smluv ke stažení:
smlouva pro obor 23-41-M/01 Strojírenství
smlouva pro obor 18-20-M/01 Informační technologie
smlouva pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika
smlouva pro obor 26-45-M/01 Telekomunikace
smlouva pro obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky

Žáci mohou kontaktovat jakoukoliv firmu, která je spojena s jejich oborem, dle zájmu žáků o konkrétní činnosti, či zaměření firmy. Níže současně jsou firmy, které žáci mohou také kontaktovat (V předchozích letech, zde předchozí žáci absolvovali praxe):

obor Strojírenství:
– Latecoere Czech (Praha – Letňany) – kontaktní osoba: Ing. Norbert Dolejš, norbert.dolejs@latecoere.cz
– Inter Informatics (Praha – Palmovka) – kontaktní osoba: Pavlína Rittenauerova, pavlina.rittenauerova@inter-informatics.com
– GE Aviation (Praha – Letňany)
– MBtech Bohemia s.r.o.>(Praha 13 – Stodůlky) – kontaktní osoba: Šárka Bilíková, sarka.bilikova@mbtech-group.com
– Aero Vodochody (Odolena voda) – kontaktní osoba: Ondřej Sykala, ondrej.sykala@aero.cz
– Continental Czech (Brandýs n.l.)
– YSoft BE3D (Praha – Palmovka/Roztoky u Prahy)
– Bosal (Brandýs n.l.) – kontaktní osoba: Mgr. Petra Hylová, Petra.Hylova@eur.bosal.com
– PRAKAB Pražská Kabelovna, s.r.o. (Praha 10) – kontaktní osoba: Tereza Miňovská, tereza.minovska@prakab.cz

obor Informační technologie:
– základní školy
– samosprávní úřady
– Alza a.s. (Praha 7 – Holešovice) – kontakt: studenti@alza.cz
– Zentiva (Praha – Štěrboholy, pro žáky 18+) – kontaktní osoba: Ing. Drahomíra Uvízlová, Drahomira.Uvizlova@zentiva.cz
– Počítačová Pohotovost (Mělník) – kontaktní osoba: Ondřej Hruš, ondrej-hrus@pocitace-pohotovost.cz
– Hewlett Packard Enterprice – kontraktní osoba: Jiří Fiala, fiala@hpe.com
– Gating Services, a.s. (Praha – Holešovice) – kontaktní osoba: Michaela Bartáková, michaela.bartakova@gatingservices.cz
– CCC s.r.o. (Praha 10) – kontaktní osoba: Ing. Arnošt Dittrich, CSc., dittrich@cccpraha.cz, (sekretariát: 606 677 991)
– SITEL, spol. s r.o. (Praha 10)
– České Radiokomunikace, a.s. (Praha 6)

obor Elektrotechnika:
– ABB – kontaktní osoba: Alice Chvojková, alice.chvojkova@cz.abb.com
– Zentiva (Praha – Štěrboholy, pro žáky 18+) – kontaktní osoba: Ing. Drahomíra Uvízlová, Drahomira.Uvizlova@zentiva.cz
– DEIMOS s.r.o. (Praha 10) – kontaktní osoba: Kateřina Škvorová, 281 001 461, katerina.skvorova@deimos.cz
– SEA Praha (Praha – Hostivař)
– 2N telekomunikace (Praha – Modřany)
– Ysoft BE3D (Praha – Palmovka/Roztoky u Prahy)
– ELTODO, a.s. (Praha 4) – kontaktní osoba: Ing. Jiří Čihák, cihakj@eltodo.cz
– Gating Services, a.s. (Praha – Holešovice) – kontaktní osoba: Michaela Bartáková, michaela.bartakova@gatingservices.cz
– Allservice – První exportní/importní (Praha 2) – kontaktní osoba: Jan Koukal, koukal@telel.cz
– PRAKAB Pražská Kabelovna, s.r.o. (Praha 10) – kontaktní osoba: Tereza Miňovská, tereza.minovska@prakab.cz
– Dopravní podnik hlavního města Prahy – kontaktní osoba: Bc. Jana Erbenová, 296 192 363, ErbenovaJ@dpp.cz
– CCC s.r.o. (Praha 10) – kontaktní osoba: Ing. Arnošt Dittrich, CSc., dittrich@cccpraha.cz, (sekretariát: 606 677 991)
– MBtech Bohemia s.r.o.>(Praha 13 – Stodůlky) – kontaktní osoba: Šárka Bilíková, sarka.bilikova@mbtech-group.com

obor Telekomunikace:
– Standby (Praha – Letňany)
– 2N telekomunikace (Praha – Modřany)
– SITEL, spol. s r.o. (Praha 10)
– ALCOMA a.s. (Praha 10)
– České Radiokomunikace, a.s. (Praha 6)
– ELTODO, a.s. (Praha 4) – kontaktní osoba: Ing. Jiří Čihák, cihakj@eltodo.cz
– Gating Services, a.s. (Praha – Holešovice) – kontaktní osoba: Michaela Bartáková, michaela.bartakova@gatingservices.cz

obor Dopravní prostředky:
– TUkas (Praha – Štěrboholy)
– Autodoprava Hod – servis (Praha – Štěrboholy) – kontaktní osoba: Karel Matěna, k.matena@autohod.cz
– SPEI servis (Praha – Prosek)
– Emil Frey (Praha – Černý most) – kontaktní osoba: Robert Zeman, robert.zeman@emilfrey.cz
– Drive(Praha – Štěrboholy) – kontaktní osoba: Argam Tadevosyan, info@drive-servises.cz
– Dopravní podnik hlavního města Prahy – kontaktní osoba: Bc. Jana Erbenová, 296 192 363, ErbenovaJ@dpp.cz© 2013 - 2017, Střední průmyslová škola na Proseku.