odborné předměty – obor T / Dlouhodobé maturitní práce – témata (obor T) – 2017/18

1) návrh a konfigurace lokální počítačové sítě
– Konfigurace základní topologie sítě WLAN ISP s FailOver řešením [Hájek Lukáš]

2) měření v komunikačních sítí
– Měření komunikačních sítí pomocí nástroje Zabbix [Ing. Jakeš Jiří]
– Měření komunikačních sítí pomocí nástroje Nagios [Ing. Jakeš Jiří]
– Měření komunikačních sítí pomocí nástroje Cacti [Ing. Jakeš Jiří]
– Měření komunikačních sítí pomocí nástroje MRTG [Ing. Jakeš Jiří]

3) návrh a konfigurace bezdrátových sítí

4) návrh a konfigurace optických sítí
– Model výpočtu xWDM sítě pomocí Excell [oplisma14, Ing. Jakeš Jiří]

5) návrh a konfigurace telekomunikačních sítí

6) návrh a výroba měřících přístrojů pro komunikační sítě
– Návrh zařízení pro měření UTP kabelů na bázi mikrokontroléru [Procházka Petr/Ing. Černý Richard]

7) návrh a výroba zařízení pro komunikační sítě
– Dálkový manipulátor síťových konektorů [hricja13t, Ing. Jakeš Jiří]

8) vývoj aplikací pro komunikaci a komunikační sítě
– webové rozhraní pro monitoring s využitím protokolu SNMP [Procházka Petr]
– Simulační program pro návrh počítačové sítě [Ing. Klíma Lukáš]
– Konfigurační nástroj pro Cisco IOS [Ing. Klíma Lukáš]

9) bezpečnost v komunikaci a komunikačních sítích
– auto-konfigurační nástroj pro firewall [Procházka Petr]
– Aplikace pro správu SSL certifikátů a certifikačních autorit [Procházka Petr]

10) datová centra a správa systémů
– Konfigurační nástroj pro instalaci a správu DNS serverů [Procházka Petr]

11) Kartografie a lokalizace v komunikacích© 2013 - 2017, Střední průmyslová škola na Proseku.