MATURITY / odborné předměty – obor S

Strojírenská technologie (témata):
1) Rozdělení materiálů, vlastnosti materiálů
2) Pevnost materiálů, tahová zkouška
3) Mechanické zkoušky dynamické
4) Technické materiály
5) Metalografie
6) Tepelné zpracování – žíhání
7) Tepelné zpracování – kalení, povrchové kalení
8) Tepelné zpracování – zušlechťování, chemicko- tepelné zpracování
9) Slévárenství
10) Svařování a pájení
11) Válcování, výroba polotovarů
12) Kování, zápustkové kování
13) Lisovací technika – stříhání
14) Lisovací technika – tažení
15) Lisovací technika – ohýbání
16) Základy třískového obrábění
17) Soustružení
18) Výroba otvorů – vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování
19) Frézování
20) Obrábění rovinných ploch
21) Protahování, protlačování
22) Broušení a dokončovací metody obrábění
23) Výroba závitů a ozubení
24) Měřidla – kalibry
25) Průmyslové roboty a manipulátory
26) Nekonvenční technologie obrábění
27) Automatizace technologických pracovišť

Stavba a provoz strojů (témata):
– s každým okruhem souvisí návazná část z DV
1) Spoje součástí
2) Šroubové spoje
3) Silové spoje
4) Řetězové a řemenové převody
5) Hřídele a hřídelové čepy a jejich spojení s nábojem
6) Převody ozubenými koly a převodovky
7) Lícování, kolíkové a čepové spoje.
8) Pájené, lepené a nýtové spoje
9) Svarové spoje, příhradové a prutové konstrukce
10) Kluzná a valivá Ložiska
11) Hydrostatické a hydrodynamické obvody, potrubí a armatury
12) Brzdy a spojky
13) Kinematické mechanizmy a pružiny
14) Hydraulické a pneumatické mechanismy
15) Zvedáky, kladkostroje a jeřáby
16) Dopravníky a výtahy
17) Čerpadla a kompresory
18) Spalovací motory
19) Vznětové motory, turbokompresory a turbodmychadla
20) Vodní, parní a plynové turbíny
21) Výroba elektrické energie – elektrárny

Praktická maturitní zkouška (témata):
1) Postupový střižný nástroj pro souměrný výstřižek
2) Postupový střižný nástroj pro nesouměrný výstřižek
3) Tažný nástroj
4) Lisovací technika – kombinace střižného a tažného nástroje
5) Tepelné zpracování – hřídel
6) Tepelné zpracování – ozubené kolo
7) Tepelné zpracování – deska
8) Výrobní postupy strojních součástí – soustružení
9) Výrobní postupy strojních součástí – vrtání
10) Výrobní postupy strojních součástí – frézování
11) Výrobní postupy strojních součástí – broušení
12) Výstružník – početně a graficky
13) Kalibry – početně a graficky
14) Návrh protahovacího trnu
15) Svařenec – ozubené kolo
16) Kotoučová spojka pevná
17) Kotoučová spojka pojistná
18) Spoj pístu s pístnicí
19) Stahovák ložisek
20) Závěsná kladka
21) Vstupní hřídel převodovky
22) Výstupní hřídel převodovky
23) Předlohový hřídel převodovky
24) Uložení hřídele okružní pily
25) Tlakový vývod
26) Řetězový převod
27) Jednostupňový převod ozubenými koly
28) Šroubový zvedák

Maturitní projekt s obhajobou (témata):
1) Návrh designu výrobků a zařízení
2) Navrh a realizace prototypů výrobků
3) Návrh a realizace protypů strojů a zařízení
4) Návrh a realizace prototypů dopravních prostředků
5) Návrh a realizace prototypů dopravních zařízení
6) Návrh a realizace příslušenství strojů a zařízení
7) Návrh a realizace prototypů nástrojů a přípravků
8) Návrh a realizace kontroly jakosti
9) Návrh a realizace řízení strojů a zařízení
10) Návrh a realizace výrobní technologie© 2013 - 2018, Střední průmyslová škola na Proseku.