MATURITY / odborné předměty – obor M

Mechatronika (témata):
1) Pojem Mechatronika
2) Mechatronický přístup, systém a výrobek
3) Mechatronický návrh
4) Mechatronické systémy
5) Senzorika
6) Akční členy
7) Soustavy – druhy a charakteristiky
8) Druhy řízení a řídicích systémů
9) Logické řízení
10) Spojité řízení a regulace
11) Diskrétní řízení
12) Průmyslová komunikace
13) Spolehlivost a diagnostika
14) Automatizované výrobní systémy
15) Automatizované nevýrobní systémy
16) Průmyslové roboty a manipulátory
17) Vizualizační systémy
18) Umělá inteligence
19) Design a prezentace výrobku
20) Nové materiály a technologie v mechatronice

Teoretická zkouška z odborných předmětů – Elt, Eln, TMD (témata):
1) Elektrostatické pole
2) Stejnosměrný proud
3) Magnetické pole
4) Elektromagnetická indukce
5) Střídavý proud
6) Elektroinstalace
7) Elektrická zařízení
8) Třífázová soustava
9) Elektrické stroje statické
10) Elektrické stroje točivé
11) Výroba a rozvod elektrické energie
12) Pasivní elektronické součástky
13) Polovodičové součástky
14) Materiály pro elektroniku
15) Usměrňovače a napájecí zdroje
16) Zesilovače
17) Oscilátory
18) Operační zesilovače
19) Modulace a demodulace
20) A/D a D/A převodníky
21) Tyristory a triaky
22) Optoelektronika
23) Integrované obvody a plošné spoje
24) Měřící přístroje
25) Elektrotechnická měření – měření elektrických a neelektrických veličin

Praktická maturitní zkouška (témata):
1) Řešení automatizačních úloh pomocí kombinačních obvodů
2) Řešení automatizačních úloh pomocí sekvenčních logických obvodů
3) Řešení automatizačních úloh pomocí pneumatických obvodů
4) Řešení automatizačních úloh pomocí obvodů elektropneumatiky
5) Využití kontaktních a bezkontaktních senzorů
6) Instalace senzorů a akčních prvků k PLC, adresování a připojení
7) Zápis a přesun programu do PLC pomocí programu IL, LD nebo FBD
8) Využití souběhu programů, podprogramů a programového přerušení pro řešení úloh s PLC
9) Spouštění a testování programů v PLC
10) Dokumentace řešení automatizačních úloh
11) Konfigurace OPC serveru, OPC klienta
12) Návrh a realizace komunikačního rozhraní na bázi PLC automatozovaného procesu
13) Návrh a realizace komunikačního rozhraní na bázi PC automatozovaného procesu
14) Návrh a realizace pneumatických a elektronických schémat
15) Návrh a realizace programu pomocí mikrokontróleru
16) Měření a diagnostika zařízení
17) Realizace a simulace programu řízení robotizovaného pracoviště
18) Návrh a vývoj aplikace v C
19) Návrh a vývoj aplikace pro Arduino
20) Návrh a vývoj aplikace pro ARM

Maturitní projekt s obhajobou (témata):
1) Návrh a realizace strojů a zařízení řízených pomocí PLC
2) Návrh a realizace strojů a zařízení řízených pomocí jednočipového počítače
3) Návrh a realizace strojů a zařízení řízených pomocí mikrokontróleru
4) Řízení a realizace signalizačních a vizualizačních zařízení pomocí PLC
5) Řízení a realizace signalizačních a vizualizačních zařízení pomocí jednočipového počítače
6) Řízení a realizace signalizačních a vizualizačních zařízení pomocí mikrokontróleru
7) Řízení a regulace pomocí PLC
8) Řízení a regulace pomocí jednočipového počítače
9) Návrh, vývoj a výroba mechatronického výrobků
10) Návrh, vizualizace a programování automatizovaného (robotizovaného) pracoviště
11) Návrh a realizace tekutinového mechanismu
12) Umělá inteligence
13) Návrh a vývoj aplikace pro diagnostiku
14) Návrh a realizace diagnostiky strojů a zařízení
15) Návrh a výroba elektrotechnického zařízení
16) Návrh a výroba elektronického zařízení
17) Návrh a výroba řídicího prvku (jednotky)
18) Návrh rekonstrukce mechanického laboratorního zařízení (přístroje)
19) Návrh, realizace a vývoj aplikace v C/C++/C#/Visual Basic
20) Návrh, realizace a vývoj aplikace pro Arduino
21) Návrh, realizace a vývoj aplikace pro ARM© 2013 - 2018, Střední průmyslová škola na Proseku.