MATURITY / odborné předměty – obor IT

Programové vybavení (témata):
1) Základy informatiky
2) Relační databáze
3) Objektové databáze
4) Metodiky vývoje software
5) Technická dokumentace
6) PHP – HyperText Preprocessor
7) Počítačová grafika
8) Multimédia
9) Informační systémy – podniková informatika
10) Značkovací jazyky a kaskádové styly
11) SQL
12) Algoritmy, datové struktury a funkce, podmínky a cykly
13) E – government a jakost IS
14) Algoritmy řazení
15) Grafická reprezentace algoritmů a databází
16) Stavový prostor, formální logika a fuzzy logika
17) Licence a autorské právo
18) Projekt management
19) Vznik a vývoj internetu
20) Mobilní technologie a aplikace
21) Bezpečnost firemních dat
22) Kybernetické útoky a hrozby
23) Cloud computing a virtualizace
24) Neuronové sítě a evoluční algoritmy
25)Kryptografie, certifikáty a certifikační autority

Technické vybavení a operační systémy (témata):
1) Historie a vývoj počítačů
2) Architektury počítačů
3) Základní desky, BIOS a EFI
4) Konektory a sběrnice
5) Zdroje a záložní zdroje
6) Procesory
7) Chlazení a počítačové skříně
8) Paměti počítačů
9) Pevné disky
10) Zařízení pro ukládání dat
11) Grafické karty
12) Zobrazovací zařízení
13) Vstupní a výstupní zařízení
14) Struktury operačních systémů – UNIX
15) Struktury operačních systémů – Windows
16) Správa paměti v operačních systémech
17) Procesy v operačních systémech
18) Multitasking a multithreading
19) Periferie v operačních systémech
20) Adresářová struktura a souborové systémy operačních systémů
21) Síťové modely
22) Drátový broadband
23) Bezdrátový broadband
24) Internetworking – sítě, síťové prvky, síťové protokoly, adresace
25) Bezpečnost sítí

Praktická maturitní zkouška (témata):
1) Sítě: návrh, simulace a nastavení sítě s rovnoměrným rozdělením adres pomocí
CIDR
2) Sítě: návrh, simulace a nastavení sítě s rozdělením adres dle VLSM
3) Webová aplikace: jednoduchá webová hra
4) Webová aplikace: chatovací systém
5) Webová aplikace: kalkulačka
6) Webová aplikace: adresář
7) Webová aplikace: redakční systém
8) Webová aplikace: hodnotící systém
9) Webová aplikace: hromadné zpracování dat
10) SQL: Návrh databáze
11) SQL: Práce s databází
12) Programování: diagnostický nástroj (C, C++, Python)
13) Programování: konfigurační nástroj (C, C++, Python)
14) Programování: jednoduchá textová hra (C, C++, Python)
15) Programování: jednoduchý textový editor (C, C++, Python)
16) Programování: matematické výpočty (C, C++, Python)
17) Programování: datum a čas (kalendáře, svátky, hodiny, …) (C, C++, Python)
18) Programovaní: databázový systém (C, C++, Python)
19) Programovaní: statistika (C, C++, Python)
20) Operační systémy: konfigurace služeb pro intranet
21) Operační systémy: konfigurace služeb webhostingu
22) Návrh UML: Informační systém
23) Grafika: vytvoření grafického layoutu pro webové stránky
24) Grafika: vytvoření 3D modelů a jejich vizualizace
25) Grafika: vytvoření 2D nebo 3D grafiky pro jednoduchou hru

Maturitní projekt s obhajobou (témata):
1) Návrh systémů a aplikací
2) Vývoj webové aplikace
3) Vývoj aplikace pro mobilní platformy
4) Vývojové nástroje a frameworky
5) Vývoj aplikace pro desktopové systémy
6) Vývoj aplikace pro serverové systémy
7) Vývoj herní aplikace
8) Analýza jakosti systémů a aplikací
9) Bezpečnost v informačních technologiích
10) Návrh grafiky a UX pro aplikace
11) Realizace 2D animace
12) Realizace 3D modelů a animace
13) Návrh a realizace multimediálních objektů
14) Návrh a realizace strojů a zařízení řízených pomocí mikrokontróleru
15) Návrh a realizace aplikace pomocí jednočipového počítače
16) Návrh počítačových sítí
17) Měření parametrů komunikačních sítí
18) Multimédia – video, zvuk, animace



© 2013 - 2018, Střední průmyslová škola na Proseku.