MATURITY / Matematika – nepovinný (profilová část)

1) Mocniny
2) Odmocniny
3) Algebraické výrazy
4) Lineární funkce, rovnice, nerovnice
5) Funkce s absolutní hodnotou
6) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
7) Soustavy lineárních rovnic
8) Kvadratické funkce
9) Kvadratické rovnice a nerovnice
10) Lineární lomená funkce
11) Exponenciální funkce
12) Exponenciální rovnice
13) Logaritmus, logaritmické funkce
14) Logaritmické rovnice
15) Goniometrické funkce
16) Goniometrické rovnice
17) Sinová a kosinová věta
18) Aritmetická posloupnost
19) Geometrická posloupnost
20) Kombinatorika
21) Pravděpodobnost
22) Analytická geometrie v rovině
23) Kuželosečky
24) Obsah a obvod rovinných obrazců
25) Povrch a objem těles© 2013 - 2018, Střední průmyslová škola na Proseku.