KONTAKTY / Vedení školy

Sekretariát školy

Lenka Zábranská asistentka ředitele, personalistka
Email: sps-prosek@sps-prosek.cz Tel.: 286 028 340 N306

Ředitel školy

Mgr. Jiří Bernát ředitel školy
Email: reditel@sps-prosek.cz N306a

Zástupci ředitele

PhDr. Jiřina Maixnerová zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování, ekonomiku a personalistiku
Email: jirina.maixnerova@sps-prosek.cz Tel: 286 028 343 N307
– zástupce statutárního orgánu
– domov mládeže
– mezinárodní spolupráce školy
– ekonomický úsek – hospodaření a finance
– personální agenda
Ing. Alena Styblíková zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Email: alena.styblikova@sps-prosek.cz Tel: 286 028 342 N305
– teoretické vyučování
– organizace maturitních zkoušek
Ing. Lukáš Procházka zástupce ředitele pro praktické vyučování a technické činnosti
Email: lukas.prochazka@sps-prosek.cz Tel: 286 028 366
Mob.: 602 293 818
N303
– spolupráce se sociálními partnery (VŠ, firmy,…)
– certifikační programy
– praktické vyučování (odborný výcvik a praxe)
– nákup hmotného a nehmotného majetku (výběrová řízení)
– provoz budov


© 2013 - 2017, Střední průmyslová škola na Proseku.